V Bažantnici u České Skalice začne sanace skály

Tisk

bazaOpukový masiv na frekventované lesní cestě z České Skalice do Ratibořic zajistí Lesy ČR. Podle předpokladu začnou práce 4. června a potrvají do konce října. Podnik zaplatí téměř 6,3 milionů korun bez DPH. Cesta bude uzavřená, dá se obejít po značené stezce.

Lesy ČR coby správci pozemku začnou sanovat 410 metrů dlouhou a 26 metrů vysokou opukovou skálu u využívané lesní cesty. "Po očištění skalních stěn se odtěží nestabilní bloky, spáry a pukliny se zaplombují. Pod vystupujícími římsami budou kamenné dozdívky z pískovce, v nebezpečných úsecích se provedou palisády s dřevěnou výplní, přirozené bariéry vytvoří kmeny. Skalní bloky se lokálně ukotví," popsal sanaci skály tamější lesní správce Jiří Mička.

Kameny se v minulosti několikrát uvolnily, poslední větší sesuv stal v únoru 2016. Masiv bylo třeba celkově stabilizovat a zajistit. Podnik tedy připravil letošní projekt. "Lesní cestu pod sanovanou skálou kvůli bezpečnosti po dobu provádění prací uzavřeme. Pěší a cyklisté se dostanou do Ratibořic po vysečené pěšině vzdálené od původní cesty několik metrů. Bude v obou směrech označená sloupky a páskami," dodal Mička.

Ilustrační historické foto zpřed roku 1918 pochází ze sbírky Jana Holého