Náchodské MŠ nabídnou místa pro děti zaměstnanců nemocnice

Tisk

skolky

V tomto týdnu se uskutečnilo jednání na odboru školství Městského úřadu Náchod za účasti místostarosty Františka Majera, vedoucí odboru Ivety Lukešové a zástupců náchodské nemocnice – personálního náměstka Martina Kyntery a ombudsmanky Renaty Duškové. Hlavním tématem byla možnost spolupráce a nabídka míst v náchodských mateřských školách pro děti zaměstnanců ON Náchod.

"Město je zřizovatelem mateřských škol a je v celku logické, že se snažíme hledat cesty, jak vyjít vstříc managementu nemocnice a pomoci při zajištění personálu. Jednou z možností je právě umožnit maminkám na mateřské dovolené návrat do zaměstnání prostřednictvím zajištění odpovídajícího zázemí pro jejich děti," komentoval jednání místostarosta pro oblast školství František Majer.

Zápisy do náchodských mateřských škol pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2019. Až po jejich skončení bude zřejmé, jak se naplní kapacita jednotlivých MŠ.

Debatovalo se i o možnosti zřízení firemní mateřské školky. "Tímto jednáním se chceme pro naše zaměstnance vytvořit takové podmínky, aby mohli své dítě do školky umístit již od 2 let věku či zajistit umístění dítěte tak, aby mohli vykonávat 12 hodinové směny," upřesnil personální náměstek Martin Kyntera.

"Jsme připraveni jednat i o možnosti rozšíření pracovní doby MŠ, uvědomujeme si, že pokud chceme kvalitní dostupnou zdravotní péči, je naší úlohou, jako města, vytvořit k tomu podmínky," dodal místostarosta František Majer.

V náchodské nemocnici je tato forma benefitu již dlouho diskutovanou otázkou. Protože se poptávka v čase mění, dohodli se zástupci města i nemocnice na průzkumu aktuálních požadavků a následně pak s ohledem na výsledky zápisu do MŠ pak společně zvolí vhodnou variantu, jak nejlépe vyjít vstříc zdravotníkům.

obrazek_10

obrazek_10
zpět na článek