Obědy dětem, novoměstská škola se zapojí do projektu na pomoc rodinám v nouzi

Tisk

16779846 1840358002657095 1116854425 nÚčast v programu na zajištění školního stravování dětí, kterým rodiče nemohou platit obědy, odsouhlasila v pondělí Rada Královéhradeckého kraje. Do programu Obědy dětem se tak znovu zapojí krajská Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují.

"Cílem projektu Obědy dětem je pomoci rodinám, které si z finančních důvodů nemohou dovolit platit svým dětem obědy ve školních stravovacích zařízeních. Pro tyto děti je navíc oběd ve školní jídelně často i jediným teplým jídlem denně. Velice mne proto těší, že se naše krajská škola do takového projektu zapojila a že bude třeba i příkladem pro další školy," sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu.

Zapojit se do projektu a pomoci tak rodinám, které se ocitly ve finanční tísni a nemohou si dovolit platit školní obědy, se rozhodla Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. O program projevila zájem již podruhé, poprvé se zapojila v loňském roce. Sama ředitelka školy Olga Talášková hodnotí program jako velmi přínosný, přičemž popisuje, jak rozdělování příspěvků probíhalo.

"Třídní učitelé diskrétně vytipovali žáky, jejichž rodiče čelí složité finanční situaci. Jednalo se převážně o matky samoživitelky nebo rodiče, kterým se dlouhodobě nedaří najít zaměstnání," popsala Talášková.

Program Obědy dětem zajišťuje nadační fond Drab foundation. Obědy dětem jsou její nejrychleji rostoucí aktivita. Velký rozvoj tohoto programu nastal začátkem roku 2016, kdy byla nadace schopna za podpory MŠMT rozšířit projekt celorepublikově.

Kromě již zmíněné snahy pomáhat rodinám ve finanční nouzi je prioritou programu motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců. Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se příspěvky dostaly opravdu k dětem, které to potřebují.