Byla vyhlášena sbírka pro paní Jarmilu

Tisk

popNa základě prosby blízkých Jarmily Zelené, ženy, která se na ostatní usmívala nejen za oknem Náchodské transfúzní stanice, byla vyhlášena veřejná sbírka na podporu její léčby po popáleninovém úrazu. Ten paní Jarmila utrpěla při tragické události, kdy se ji její bývalý přítel pokusil upálit v zablokovaném autě.

Cílem sbírky je shromáždění finančních prostředků na následnou léčbu popáleninového úrazu ze dne 29. září 2015 paní Jarmily Zelené z Náchodu a na nezbytné výdaje spojené s tímto úrazem.

Finanční prostředky zasílejte na transparentní účet pro veřejnou sbírku založen u FIO banky a.s. 2900874511 / 2010. Transparentní účet je možné sledovat na webových stránkách: www.popalky.cz/projekty-a-granty/ .

Veřejnou sbírku vyhlásil spolek Popálky o.p.s., což je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým vyrovnat se s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky úrazu a vrátit se co nejdříve zpátky k aktivnímu životu. Zároveň usiluje prostřednictvím svých preventivních a vzdělávacích aktivit o snížení četnosti a závažnosti popáleninových úrazů.