Kraj: Na přípravě přeložky pracujeme, blokáda silnice nic neurychlí

Tisk

silKrálovéhradecký kraj připravuje přeložku silnice II/303 v úseku mezi Bělovsí a Velkým Poříčím. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a je vykoupena přibližně čtvrtina potřebných pozemků. Rada Královéhradeckého kraje se touto problematikou naposledy zabývala na svém zasedání dne 13. 7. 2015, kde bylo rozhodnuto o pokračování příprav této akce. Veřejnost o tom byla informována tiskovou zprávou ze dne 24. 7., která byla rovněž umístěna na webové stránky Královéhradeckého kraje.

"V letošním roce bude zadána aktualizace sedm let staré projektové dokumentace pro stavební povolení a bude zadána dokumentace pro provedení stavby, včetně aktualizace záborového elaborátu, případně geometrického plánu," řekl náměstek hejtmana a krajský radní pro dopravu Karel Janeček s tím, že páteční blokádu silnice ze strany Spolku obchvat Náchoda považuje za neopodstatněnou a neúčelnou.

"Realizaci každé stavby předchází celá řada procesních úkonů, které není možné urychlit. Blokáda silnice postihne projíždějící řidiče, kteří nemají se současným stavem nic společného, ale přípravu přeložky neurychlí. Předsedu Spolku Obchvat Náchoda jsem písemně informoval o stavu příprav, vyzval ho k odvolání pátečního protestního shromáždění v Malém Poříčí a nabídl jsem mu osobní jednání za účasti vedení SÚS Královéhradeckého kraje," dodal náměstek Janeček.

Termín zahájení výstavby téměř čtyřkilometrového úseku zatím není možné stanovit, protože tato stavební akce navazuje na obchvat Náchoda, který připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Bez napojení na přeložku silnice I/33 by byla krajská investice ve výši zhruba 400 milionů neefektivní a velice neekonomická.

Foto archiv Královéhradeckého kraje