Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách pro Marii Rohulánovou

Tisk

rohuMarie Rohulánová pracuje v sociálních službách od roku 1983 a od roku 1996 je ředitelkou Městského střediska sociálních služeb Oáza v Novém Městě nad Metují. Během jejího působení prošlo středisko mnoha změnami. Z původních dvou služeb – penzionu pro důchodce a pečovatelské služby – dnes středisko provozuje domov pro seniory, odlehčovací službu, centrum denních služeb – domovinku a pečovatelskou službu.

Marii Rohulánové vždy šlo o maximální uspokojení potřeb klientů a komplexní nabídku sociálních služeb pro občany v Novém Městě nad Metují a jeho okolí. Díky paní Rohulánové, která získala finanční prostředky od sponzorů na nákup auta, mohou obyvatelé Nového Města nad Metují a okolí využívat také další sociální službu – tísňovou péči provozovanou Životem Hradec Králové.

Za jejího působení se služby pro seniory na Novoměstsku výrazně rozvinuly a kvalita služeb se nadále zvyšuje. Svým osobním přístupem vždy pomáhá prostřednictvím sociálních služeb pro klienty vytvořit přátelské, bezpečné a důstojné prostředí.

Na základě dosavadní dlouholeté úspěšné práce byla Marie Rohulánová na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje oceněna Cenou Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách.

"Slova o tom, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o potřebné, bývají považována za klišé. Lidé se pak přesvědčí o tom, že to tak není, až když se jedná o jejich blízké," zmínil ve své úvodní řeči hejtman Lubomír Franc, který všem nominovaným poděkoval za jejich práci.

Cenu v kategorii Poskytovatel sociální služby převzali zástupci Domácího hospicu Duha, Domova Dědina a Střediska rané péče Sluníčko. Osobnostmi sociální oblasti se staly Alena Goisová, Marie Rohulánová a Marcela Hauke. Nejlepšími projekty jsou letos Bydlení v síti organizované Skokem do života, Hradecké dny sociální práce pořádané Univerzitou Hradec Králové a projekt Proč zrovna já? Probační a mediační služby.

Vedle toho byla rozdána ještě celá řada dalších ocenění. Doktor Josef Zita byl in memoriam oceněn jako Osobnost sociální oblasti za svou dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost. Za dlouholetý přínos se Osobností sociální oblasti stala Růžena Rýglová. Uděleno bylo také osm čestných uznání.

(Pozn. redakce - Marie Rohulánová stojí na fotografii vpravo na kraji.)