Starosta Náchoda Jan Birke ocenil příslušníky Integrovaného záchranného systému za mimořádný přínos pro město a jeho občany

Tisk

int1V pátek 26. září 2014 se v obřadní síni náchodské radnice uskutečnilo slavnostní předání ocenění starosty policistům, hasičům a záchranářům.

"Je to poprvé, kdy jsme se rozhodli ocenit příslušníky všech složek Integrovaného záchranného systému, ti všichni si totiž zaslouží naši pozornost, ocenění a především velké poděkování. Pevně doufám, že se tak podaří z dnešní události vytvořit tradici," uvedl Jan Birke v úvodu předání ocenění.

Slavnostního aktu se zúčastnili i místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra Benešová, za Policii ČR - krajský policejní ředitel brig. gen. Martin Červíček, plk. JUDr. David Fulka, vedoucí územního odboru Náchod Policie ČR a plk. Mgr. Radek Bohuslav, zástupce vedoucího. Mezi hosty byli zástupci také dalších svou složek IZS - plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a MUDr. Jiří Mašek, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Policie ČR, Územní odbor Náchod

Starosta udělil ocenění vrchním asistentům Obvodního oddělení Policie Náchod pprap. Zdeňku Zapadlovi a pprap. Petru Dařbujanovi. Díky mimořádné práci obou policistů byly objasněny případy, ve kterých jako poškození figurovali zejména senioři.

Dalšími oceněními z řad policistů jsou por. Bc. Jiří Kočí, komisař Služby kriminální policie a vyšetřování oddělení obecné kriminality Náchod a nprap. Vladimír Hronovský, vrchní inspektor Služby kriminální policie a vyšetřování oddělení obecné kriminality Náchod (SKPV OOK Náchod), kteří řeší problematiku majetkové trestné činnosti a v průběhu letošního roku se jim podařilo objasnit případ vloupání do jedné z náchodských firem, kde pachatel násilně otevřel dva trezory a třetí odemkl nalezenými klíči a způsobil tak škodu ve výši 613 tis. korun. Dalším objasněným případem byl případ krádeže a poškození cizí věci, kdy tři pachatelé v období od září do října 2013 odcizili a poškodili zařízení domu čp. 163 v Náchodě v ulici Riegrova, jehož majitelem je Město Náchod. V tomto případě byla celková způsobená škoda přibližně 275 tis. Kč.

Všichni čtyři převzali současně z rukou krajského policejního ředitele Martina Červíčka medaile krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.

Za dlouhodobé dosahování velmi dobrých výsledků a především za práci na zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Náchoda ocenil starosta npor. Petra Truxu, vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR Náchod, který je také garantem spolupráce státní a městské policie. Npor. Petr Truxa následně převzal z rukou krajského policejního ředitele Martina Červíčka služební medaili policejního prezidenta „Za zásluhy o bezpečnost".

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Územní odbor Náchod

Ocenění starosty převzali:

mjr. Ing. Miroslav Josefi, vrchní komisař a velitel stanice - u Hasičského záchranného sboru pracuje již od roku 1992 jako velitel stanice. Nad rámec svého služebního zařazení je hasičem - instruktorem pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a podílí se na činnosti Skalní záchranné služby v CHKO Broumovsko.

mjr. Ing. Martin Řehák, vrchní komisař - vedoucí pracoviště IZS a služeb - K Hasičskému záchrannému sboru nastoupil v listopadu 1996 jako hasič. Od 1. 1. 2005 zastává funkci vedoucího oddělení, nyní pracoviště IZS a služeb. V současné době rovněž zastupuje ředitele územního odboru Náchod. Aktivně se podílí na koordinaci jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů v okrese Náchod, jejich školení a výcviku.

ppor. Josef Hlaváček, vrchní inspektor - velitel čety - u Hasičského záchranného sboru pracuje již od roku 1996, od roku 2011 zastává funkci velitele čety. Nad rámec služebního zařazení je hasičem - instruktorem pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a podílí se na činnosti Skalní záchranné služby v CHKO Broumovsko.

ppor. Karel Pfeifer, vrchní inspektor - velitel čety u Hasičského záchranného sboru pracuje již od roku 1992 jako hasič. Od roku 1995 zastává funkci velitele čety a nad rámec služebního zařazení je hasičem - lezcem a členem Skalní záchranné služby v CHKO Broumovsko. Pravidelně reprezentuje územní odbor Náchod při sportovních aktivitách.

ppor. Bc. Petr Fanta, vrchní inspektor - velitel čety - Jako hasič nastoupil k HZS v roce 1995 jako hasič. Od roku 2005 zastává funkci velitele čety a aktivně se podílí na činnosti územního odboru Náchod. Nad rámec služebního zařazení využívá svých zkušeností při preventivně výchovné činnosti a práci s mládeží.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Ocenění starosty převzali:

MUDr. Petr Mertlík, vedoucí lékař výjezdového střediska Náchod

Michal Hanuš DiS., zdravotnický záchranář

Ti převzali ocenění osobně. Záchranáři Dagmar Zvolánková, Dis. a Jan Lanka se nemohli zúčastnit a ocenění starosty si převezmou později.

Všichni jmenovaní byli oceněni za mimořádný výkon při zásahu 1. 8. 2014. Krátce po půlnoci byli vysláni k 44leté ženě z Náchoda, která nejevila známky života. Vynikající prací na místě se jim podařilo obnovit její základní životní funkce. Na základě vyšetření pacientky a díky svým znalostem a zkušenostem se rozhodli pro přímý transport pacientky z místa události do specializovaného kardiocentra ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Díky tomu mohl být proveden urgentní zákrok nutný k zprůchodnění srdečních cév a tím podstatně zvýšili šance pacientky na přežití. Pacientka byla po 11 dnech propuštěna z nemocnice domů v dobrém stavu. Bez správného postupu na místě a bez přímého transportu pacientky do specializovaného centra by pacientka nepřežila.

Tento příběh dostal přímo při předání ocenění ještě jeden lidský rozměr. Zachráněná žena přišla záchranářům poděkovat osobně, a to, že všechno se vším souvisí, stejně tak i jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, dokreslil fakt, že je manželkou jednoho z přítomných policistů.

Slavnostního ocenění členů Integrovaného záchranného systému starostou města využili i příslušníci Policie ČR pro předání služebních medailí.

Z rukou krajského policejního ředitele Královéhradeckého kraje brig. gen. Martina Červíčka převzal již zmíněnou služební medaili policejního prezidenta „Za zásluhy o bezpečnost" npor. Petr Truxa.

Služební medaile „Za věrnost III. stupně" převzali:

por. Bc. Zdeněk Král, komisař oddělení analytiky služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Náchod

por. Bc. Lenka Hanušová, komisař oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Náchod

por. Jiří Trojan, DiS., komisař oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Náchod

nprap. Pavel Javůrek, vrchní inspektor oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Náchod

nprap. Bc. Jiří Regner, vrchní inspektor oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Náchod

prap. Jiří Macháně, inspektor obvodního oddělení PČR Nové Město nad Metují

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek