Dům s pečovatelskou službou U Jakuba oslavil své 15. výročí dnem otevřených dveří

Tisk

jak1Již 15 let poskytuje své služby dům s pečovatelskou službou U Jakuba (DPS) v Červeném Kostelci. Každý z nás si mohl prohlédnout prostory tohoto zařízení, poznat se s jeho obyvateli i pečovatelkami, navštívit vzpomínkovou místnost, zúčastnit se bohoslužby, besedy se zástupci města nebo odpoledního koncertu cimbálové muziky.

Den otevřených dveří začal mší svatou, při níž P. Kubant mj. zmínil, že město Červený Kostelec není jen městem folkloru, jak o něm tvrdí cedule u hlavních komunikací, ale také, a možná i především, městem charity. "A charita, latinsky caritas, znamená milosrdná láska," uvedl a připomněl lásku k bližnímu a také lásku, kterou zajišťují pečovatelky svým klientům, ať už v pečovatelském domě, nebo u klientů doma. A že se mají kde ohánět, svědčí následující čísla.

V roce 2013 se 8 pečovatelek z Charitní pečovatelské služby staralo o 211 klientů. Z nich bydlí v domě s pečovatelskou službou U Jakuba 40 a v domě s pečovatelskou službou v Nerudově ul. 13. K ostatním zajížděli do jejich přirozeného prostředí – domů. Celkem to znamenalo 72 300 návštěv a 18 100 intervencí v délce 30 min. K tomu pečovatelky připravily další body programu dnu otevřených dveří:

Ve 14 hodin se senioři a návštěvníci dne otevřených dveří zúčastnili setkání s vedením města: starostou Petrem Mědílkem a místostarostou Richardem Bergmannem. Za městský úřad byli přítomni vedoucí správního odboru Lubomír Křivda a vedoucí sociální odboru Michal Tošovský. Na závěr proběhl ve společenské místnosti galavečer zahrnující koncert cimbálové muziky, vystoupení kouzelníka a taneční skupiny.

Mimo to byly v pečovatelském domě po celý den otevřeny dveře komukoliv, kdo měl zájem podívat se, jak to v tomto zařízení vypadá a chodí. Občany přivítaly krásně nazdobené prostory, a zvláště přízemí nabízelo na téměř každém volném místě na zdi fotografie, kresby a texty představující tvorbu klientů DPS, jejich mládí, ale také jejich pravidelné aktivity. A že jich není málo: jednou ze součástí nabídky služeb CHPS je totiž "poskytování poradenství a příprava volnočasových aktivit, jako jsou společenské a kulturní akce, kroužky, módní přehlídky, cvičení, přednášky, besídky, výlety apod. Pracovníci tak podporují aktivní prožívání stáří klientů," jak se píše ve speciálně vydaných novinách DPS.

Vedle panelů s výšče uvedenými informacemi jsme si také mohli prohlédnout místnost s postelemi a rozkládacím gaučem, často využívanou návštěvami klientů k přespání, a také místnost připomínající dobu více či méně dávno minulou – s nábytkem a příslušenstvím z 1. a 2. poloviny minulého století. "Plánujeme ji ukázat mj. také školákům, kteří se sem přijdou podívat," uvedla Lenka Vlčková.

Den otevřených dveří byl tedy důstojným připomenutím doby od roku 1999, kdy byl dům s pečovatelskou službou dostavěn.

Foto Tomáš Kábrt, foto z besedy Jaroslav Kordina, www.cervenykostelec.cz

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek