Červený Kostelec spolupracuje s centrálním registrem jízdních kol

Tisk

cerekMěsto Červený Kostelec začalo ve druhém čtvrtletí roku 2014 využívat služeb Centrálního registru jízdních kol pro Českou republiku. Cílem tohoto registru se zkratkou CEREK je vytvořit českou databázi jízdních kol a jejich majitelů. Městská policie díky tomu snadněji dohledá pravého majitele v případě nálezu jízdního kola.

Majitele jízdních kol má nově chránit projekt se zkratkou CEREK – Centrální registr jízdních kol pro ČR. Tento projekt, který je závislý na registrování samotnými občany, by měl "výrazně zkomplikovat nebo zcela zabránit přeprodeji odcizeného jízdního kola". Každé jízdní kolo má díky tomuto registru své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola), a proto je možné jej okamžitě identifikovat.

Abyste se do databáze dostali, je třeba se na webových stránkách projektu www.cerek.cz zaregistrovat. Uvedená data poté budou moci využít strážníci těch městských policií, kteří s registrem spolupracují, tedy nově i v Červeném Kostelci.

O Centrálním registru jízdních kol pro ČR (převzato z www.cerek.cz)

Myšlenka Centrálního registru jízdních kol pro ČR vznikla na základě novinového článku z února roku 2013, kdy tiskem proběhla zpráva o potenciálním vzniku registru jízdních kol pod taktovkou státu. Nápad nám přišel jako velice zajímavý, proto jsme čekali, jak tato idea bude pokračovat dál. Ukázalo se však, že registr jízdních kol v režii státu existovat nebude, a nápad jsme začali rozvíjet v malém týmu sami.

Již v měsících srpen a září (2013) probíhali první jednání s pojišťovnami a městskými policiemi. A v říjnu byla na světě první verze aplikace CEREK – Centrální registr jízdních kol. Projekt se začal rozbíhat a objevovali se nové možnosti jeho propojení s dalšími účastníky cyklistického trhu. Proto byla spuštěna v měsíci březnu 2014 nová/druhá verze aplikace, kterou vám touto cestou představujeme. Do projektu se za 4 měsíce činnosti zapojilo více než 30 městských policií, 3 pojišťovny a zaregistrovalo se mnoho majitelů jízdních kol. V současné době jednáme nejen o propojení registru CEREK se SW městských policií, ale také o využití registru dalšími orgány státní správy.

Budujeme síť autorizovaných partnerů, tedy prodejců jízdních kol, kde budou jízdní kola registrována do CEREK při tzv. primárním nákupu a kam budou chodit lidé, kteří nemají možnost se zaregistrovat on-line z domova. Cíle registru CEREK je preventivně chránit co nejvíce jízdních kol proti zlodějům a maximálně zkomplikovat přeprodej kradeného jízdního kola.

Tomáš Kábrt, www.cerek.cz , www.cervenykostelec.cz