Dobrovolní hasiči z Bělovse převzali nové zásahové vozidlo

Tisk

bel1Dobrovolní hasiči z Náchoda - Bělovse budou při svých výjezdech v terénu moci využívat modernější a výkonnější požární techniku. Výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v celé České republice jsou ze zákona o požární ochraně součástí integrovaného záchranného systému. Tedy vedle profesionálů i ony vyjíždění k požárům a dopravním nehodám a většinou jsou i nejblíže. Stav a vybavení techniky, užívané výzbroje a výstroje bohužel dnešním potřebám neodpovídá.

Vozový park výjezdové jednotky SDH Běloves se po letech marného čekání rozrostl o zbrusu nové zásahové vozidlo. Stalo se tak v sobotu 10. května, kdy starosta města Náchoda Jan Birke za účasti svých místostarostů Tomáše Šuberta a Drahomíry Benešové, do rukou velitele JSDH Běloves Pavla Punara předal symbolický klíček od vysněného vozu. Slavnostnímu aktu přihlížela starostka sboru Šárka Cimbálníková, členové sboru a další pozvaní hosté (členové JSDH Náchod, Lipí, Jizbice, Dobrošov, Dolní Radechová, Babí, Nízká Srbská, zástupce osadního výboru a také běloveský kronikář pan Antonín Samek).

Konkrétně se jedná o výrobek Strojírny Potůček, s.r.o., Slatiňany typ IVECO CAS 15 za cenu vzešlou z výběrového řízení. Nákup vozidla v hodnotě 2.721.290 korun včetně DPH byl financován plně z rozpočtu města Náchoda, aniž by si město muselo na jeho pořízení vzít úvěr.

Starosta města Jan Birke také nepřišel zkrátka. Členové JDSH Běloves mu do jeho starostenské či poslanecké kanceláře věnovali nečekaný dárek - pěkně zarámovanou barevnou fotografii nohou starostky sboru Šárky Cimbálníkové, o kterých se na lednové výroční valné hromadě SDH Běloves pochvalně vyjádřil.

Nový vůz vystřídal vozidlo již dosloužilé. Přesně na rok půl století staré vozidlo CAS 25 – Š 706 RTHP bude vyřazeno. Běloveská výjezdovka jeho odchod do hasičského důchodu oplakala a na cestu sborově zamávala bílými kapesníčky. Po slavnostním ceremoniálu následovalo již posezení a pozvání na grilovanou vepřovou pečeni a náchodskou desítku.

Výjezdová jednotka děkuje zastupitelstvu města Náchoda, že odsouhlasilo uvolnění finančních prostředků na nákup tohoto vozidla a zvláště děkuje panu starostovi za jeho osobní přístup. Přejme si, aby nový užitkový hasičský vůz sloužil k ochraně životů, zdraví a majetku všech Náchoďanů minimálně 50 let jako ostatní vozy JSDH Běloves. Hasiči přijíždějí tam, odkud druzí utíkají.

Foto archiv SDH Běloves

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
zpět na článek