Kvůli Tepně rezignoval náchodský zastupitel Jan Ježek

Tisk

jezekNa protest proti postupu města v kauze Tepna rezignoval na svůj mandát zastupitel za Zelené Mgr. Jan Ježek. Server Náchodský SWING zveřejnil jeho vysvětlení.

Vážení občané města Náchoda, dne 14. dubna 2014 jsem rezignoval na svůj zastupitelský mandát. Chtěl bych vysvětlit, co mě k tomuto kroku vedlo. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem kandidoval do zastupitelstva, byl záměr zabránit plánované přeměně areálu bývalé Tepny v hypermarkety, nebo se alespoň pokusit o "zlidštění" tohoto projektu. V tomto jsem byl ovšem naprosto neúspěšný a cítím za to odpovědnost. Navzdory všem předcházejícím proklamacím dala dne 24.3. městská rada majiteli k dispozici pozemky i s komunikací, která umožní zásobování celého areálu kamiony (přes Plhovské náměstí !!!). Na posledním zasedání pak zastupitelstvo odmítlo mnou navržené následující usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na tom, aby na pozemcích v areálu bývalé Tepny byly při výstavbě uplatněny zásady definované ÚP a jeho souhrnnou průvodní zprávou. Jedná se zejména o smíšený ráz daného území a o dodržení blokové zástavby s tradičním systémem ulic.

Toto usnesení majiteli areálu nemaří investici a ani se nevyjadřuje k tomu, jestli je či není daný záměr v souladu s územním plánem. Pouze říká, že nějaký územní plán existuje a že je potřeba dodržovat jeho regule a zásady. Nic víc, nic míň. Pokud by bylo toto usnesení přijato, příslušné orgány statní správy by jej pak během územního řízení musely nějak zohlednit a byl by otevřený prostor pro další jednání s investorem. Odmítnutím usnesení však vlastně zastupitelstvo říká, že se v případě areálu Tepny tyto výše zmíněné zásady územního plánu respektovat nemusí... Protože odbor výstavby již předběžně vyslovil s daným záměrem souhlas a majitel areálu nabídl městu pozemky v areálu Tepny k případnému odkupu za neakceptovatelnou cenu, dojde pravděpodobně v centru Náchoda k výstavbě obřích přízemních hypermarketů a parkovišť. Na několikahektarové ploše zde tedy nejspíše vyroste obdobný prodejní areál jako v Bělovsi "u Kauflandu".

Jsem přesvědčen, že tato výstavba velmi negativně ovlivní tvář Náchoda a neznám jiné město, které by něco podobného ve svém centru nechalo realizovat. V demokracii rozhoduje většina, osobně ovšem nemohu a ani nechci být členem zastupitelstva, které toto dopustí. Domnívám se, že jako zastupitel jsem vyčerpal všechny své možnosti a poslední způsob, jak vyjádřit nesouhlas s postupem vedení města, je má rezignace. Další informace, vyjádření odborníků a moji "osobní" podrobnější analýzu problematiky areálu Tepny lze nalézt na serveru Bohemiaorientalis.

S úctou Mgr. Jan Ježek

Foto archiv www.nachodskyswing.cz