Prosinec na červenokostelecké městské policii: 57 přestupků, podezření z trestného činu a ukradené cukroví

Tisk

mestProsincové směny městské policie bývají tradičně rušné. Podobně tomu bylo i v roce 2013 – strážníci Městské policie Červený Kostelec museli poslední měsíc v roce řešit celkem 57 přestupků, 48 z toho byly přestupky dopravního charakteru, devětkrát se občané dopustili přestupků proti veřejnému pořádku. Během prosince bylo také předáno Polici ČR jedno podezření z trestného činu. Dále městští policisté obdrželi 39 telefonických oznámení a jako každý měsíc zajišťovali dohled na město přes kamerový systém a přijímali ohlášení z pultu centrální ochrany či integrovaného záchranného systému.

Adventní čas v roce 2013 přinesl strážníkům městské policie práci na celkem 57 přestupcích. 48 z nich se týkalo dopravní oblasti – nejčastěji šlo o špatné parkování, ale pokutováni byli také řidiči např. za jízdu v zákazech vjezdu. V průběhu měsíce nebyl chycen nikdo při řízení pod vlivem alkoholu.

Zbylé přestupky (v prosinci jich bylo řešeno 9) jsou klasifikovány jako přestupky proti veřejnému pořádku nebo porušení vyhlášek města. Zde se jedná nejčastěji o odchycení volně pobíhajících psů a krádeže oznámené z obchodů a supermarketů. Do této kategorie je ale také započítáno např. rušení nočního klidu. V souvislosti s tím je třeba poznamenat, že v prosinci nebyl žádný z občanů Červeného Kostelce převezen na protialkoholní záchytnou stanici.

Během prosince byly také řešeny dva závažnější případy: jedno podezření z trestného činu, které spadá pod kompetenci Policie České republiky, a nehodu vodovodu v ulici na Strži, kde voda z opravovaného vodovodního potrubí vyplavila zdejší domy.

Každý měsíc městská policie také pomáhá občanům s problémy nahlášenými na služebních tel. číslech nebo přímo na služebně. V prosinci bylo takto vyřešeno celkem 39 oznámení. Jedná se o různorodé služby, prověření či opatření. V prosinci to byly např. ztráty a nalezení osobních věcí, řešení nesnází s opilými lidmi většinou v restauracích a jejich okolí, kontrola obchodů či veřejných budov v době nepřítomnosti majitelů či správců a řešení vyhrocených rodinných či sousedských vztahů. V průběhu posledního loňského měsíce se ale policisté také zabývali několika „speciálními" případy: jeden starší občan strážníkům ohlásil, že ráno zaspal a vůbec neví, co je za den. Jindy byla nahlášena mrtvá srna ležící v blízkosti lesa. A na služebnu MP bylo také oznámeno, že z balkonu v Havlíčkově ulici někdo odcizil krabici s cukrovím.

Vedle řešení těchto a podobných problémů městská policie – jako každý měsíc – přijímala informace z integrovaného záchranného systému: v prosinci se jednalo o oznámení dopravního charakteru, jako jsou nehody, stromy na komunikacích apod. Svoji funkci také plnil kamerový systém a pult centrální ochrany, zajišťující jak bezpečnost objektů, tak zdraví cca 80 seniorů, kteří si mohou městské policii přivolat pomocí tísňového tlačítka.

Strážníci městské policie přejí všem občanům, aby nemuseli služeb této instituce příliš využívat a společně jsme prožili klidný a bezpečný rok 2014.

www.cervenykostelec.cz , Městská policie Červený Kostelec