Tříkrálová sbírka na Českoskalicku vynesla přes 50 tisíc

Tisk

stredniVážení spoluobčané, jménem charity chci Vám všem poděkovat, kteří jste mile přijali tříkrálové koledníky a štědře přispěli do sbírkových pokladniček. Určitě potěší a pomůže všem potřebným, jímž bude během krátké doby tato částka předána.

Také chci poděkovat za ochotnou pomoc všem koledníkům za jejich bezprostřední vystupování, výdrž a pěvecké nasazení. Bez jejich účasti bychom se neobešli.

V letošním roce se vybralo celkem 50 039 Kč. Z toho na Žernově 5639 Kč, ve Studnici 3730 Kč, ve Velkém Třebešově 4606 Kč a v České Skalici, Velké Jesenici, Říkově, Rychnovku, Zvoli, Doubravici dohromady 36 064 Kč. Tři králové ještě chodili v Čáslavkách, kde vybrali 2521 Kč.

Foto Jan Holý, www.ceskaskalice.cz