Sobota 26.květen 2018

Poslední aktualizace26.05.2018 04:26

Czech Dutch English German Polish
Jste zde: Zprávy Zahraničí a Náchodsko Partnery na obou stranách česko-polské hranice spojují společné projekty a dlouholeté přátelství a spolupráce. Náchod tak může díky dalšímu projektu oživit lázně!

Partnery na obou stranách česko-polské hranice spojují společné projekty a dlouholeté přátelství a spolupráce. Náchod tak může díky dalšímu projektu oživit lázně!

Email Tisk PDF
seznam článků
Partnery na obou stranách česko-polské hranice spojují společné projekty a dlouholeté přátelství a spolupráce. Náchod tak může díky dalšímu projektu oživit lázně!
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Všechny strany

podpis deklarace 3V úterý 4. července 2017 se všichni partneři projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS, představitelé měst Náchod, Hronov, Kudowa Zdrój a Duszniki Zdrój, sešli v obřadní síni náchodské radnice k podpisu společné deklarace o spolupráci na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, která v souhrnu představuje na realizaci jednotlivých projektů všech zmíněných měst dva miliony EUR.

Deklaraci o vzájemné spolupráci podepsali starosta Jan Birke, Město Náchod, místostarosta Josef Thér, Město Hronov, starosta Piotr Maziarz, Město Kudowa Zdrój a starosta Piotr Lewandowsky, Duszniki Zdrój.

Partnery spojuje především společný zájem rozvíjet region, zvýšit jeho atraktivitu a vytvářet místa, do kterých se budou lidé rádi vracet, a ve kterých stojí za to žít. Společným jmenovatelem je lázeňství a minerální prameny. "Pro Náchod je to v podstatě historický mezník, kdy díky těmto finančním prostředkům máme po více než čtvrtstoletí příležitost k obnově lázní a návratu k původní slávě. Konečně můžeme začít stavět!," uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Hlavním cílem projektu je vytvoření česko-polského lázeňského okruhu využívajícího potenciálu unikátních minerálních vod. Nejen z historického důvodu chtějí partneři zachovat tuto unikátní nabídku cestovního ruchu dalším generacím a zpřístupnit potenciál minerálních vod prostřednictvím revitalizace parků a souvisejících staveb a tím přilákat do našeho regionu, který má největší výskyt minerálních a léčivých pramenů, více turistů.

"Projekt řeší využití přírodního bohatství v podobě minerální vody, s odlišnými vlastnostmi u každého z partnerů, a zároveň zpřístupnění kulturního bohatství, které toto území s minerálními prameny nabízí. Region má vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, který je zároveň jednou z mála příležitostí pro hospodářský růst měst," doplnil místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka.

Co je hlavním společným obsahem projektu pro všechny partnery?

• "Putování za pítkem" - všechny prameníky tvoří cca 50 km Česko-polský lázeňský okruh, v informačních centrech získá návštěvník razítko do brožury, po nasbírání čtyř razítek získá keramické pítko jako motivaci k opětovné návštěvě,
• slavnostní otevření v květnu 2018 - dvoudenní společná akce - principem je seznámit všechny potenciální návštěvníky s celým novým Česko-polským lázeňským okruhem včetně pítek a ozdravných prvků, které v rámci projektu vzniknou. Akce se bude každý rok v menší míře opakovat - jako zahájení lázeňské sezóny,
• akce ukončení lázeňské sezony na podzim, opět se bude opakovat po dobu udržitelnosti.

Co budou realizovat jednotlivá města:

Náchod
1. revitalizace lokality starých lázní v Bělovsi, výstavba nového prameníku, kolonády (probíhá výběrové řízení, předpokládané zahájení realizace prací je srpen 2017, termín dokončení prací je září 2018
2. porcelánová pítka - 1300 ks
3. informační tabule do 0,6 m²
4. vytvoření webových stránek projektu - ucelené informace o projektu (probíhá jejich tvorba – bude předložen jejich návrh na odsouhlasení partnerům), partneři zasílali historické i současné fotografie, bude na nich prezentován okruh „Putování za pítkem“, průběžné informace o pracích, které provádějí jednotliví partneři, krátké video-spoty a odkaz na film o česko-polském lázeňském okruhu
5. výstavní prostory v replice budovy starých lázní
Předpokládané výdaje města Náchoda dle Rozhodnutí a poskytnutí dotace činí 732.726 EUR. Výše dotace z EU - 622.817 EUR a dotace ze státního rozpočtu - 36.636 EUR.

Hronov
1. revitalizace parku A. Jiráska
2. reklamní rádiový spot
3. brožurka pro všechny partnery projektu
4. mapa cykloputování = Česko-polský lázeňský okruh, pro všechny partnery projektu
5. informační tabule do 0,6 m² - grafika + ustavení (o minerální vodě, partnerech projektu a mapa projektu (mapa jednotlivých pítek - česko-polský lázeňský okruh))

Duszniki Zdrój
1. modernizace alejí (promenády), dva prameníky, modernizace vodního toku
2. zpracování filmu o Česko-polském lázeňském okruhu
3. informační tabule, organizace akce, úprava webové stránky

Kudowa Zdrój
1. revitalizace rybníku a prameníku
2. miniatury pítek - vytvořeny mobilní miniatury všech pítek se směrovými šipkami k pítkům
ostatních partnerů, jako hmotný prostředek propagace celého česko-polského lázeňského okruhu na
akcích cestovního ruchu (veletrhy, umístění v IC partnerů)
3. informační tabule, propagační materiály a organizace akce

Druhým projektem, kde jsou partnery Náchod a Kudowa-Zdrój je Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj. Hlavním cílem tohoto projektu je opět zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních hodnot a zdrojů Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój. Jde především o spolupráci v oblasti zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu a společná informační, marketingová a propagační opatření (webové stránky a mobilní aplikace).

Výsledkem bude naučná stezka, která bezprostředně spojí českou a polskou část Evropského města v jejich centrech. Naučnou stezku budou hojně využívat pěší turisté i cykloturisté. To přispěje k prodloužení délky pobytu a zvýšení počtu návštěvníků, Vzniknou nové webové stránky Evropského města (www.nachod-kudowa.eu, www.kudowa-nachod.eu), kde budou uvedeny kulturní a sportovní akce konané v Evropském městě a aplikace pro smart phony obsahující důležité turistické informace. Dále vzniknou letáky s mapou naučné stezky pro potřeby cestovního ruchu, projekt bude propagován v médiích (videospoty, outdoorová kampaň, tisk).
Výchozím důstojným bodem stezky je v Náchodě již revitalizovaný park U Města Prahy. Další součástí je pak opravený most v příměstské části Běloves, kde vznikl nový chodník.

Součásti projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj na české straně:

• Park u Města Prahy – realizace 1. 6. 2016-1. 5. 2017
• Most přes Metuji Náchod, Běloves – Lázeňská ulice – realizace 4. 5.-30. 11. 2016
• Odpočívadlo – předpoklad realizace podzim 2017
• Naučné panely – realizace probíhá, osazení panelů cca červenec 2017
• Propagační předměty

Předpokládané výdaje města Náchoda dle Rozhodnutí a poskytnutí dotace činí 315.046 EUR. Výše dotace z EU - 267.789 EUR a dotace ze státního rozpočtu - 15.752 EUR. Projekt Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10
obrazek_10


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Město Náchod odkoupí pozemky v areálu bývalé Tepny

Město Náchod odkoupí pozemky v areálu bývalé Tepny

Problematický areál bývalé Tepny, který v současnosti hyzdí...

Květinové hodiny v Novém Městě nad Metují nově rozkvetly

Květinové hodiny v Novém Městě nad Metují nově rozkvetly

Ve středu 23. května 2018 zahradníci Městských technických služeb dokončili v&y...

Do poloviny prázdnin v Náchodě opraví povrch některých komunikací

Do poloviny prázdnin v Náchodě opraví povrch některých komunikací

V termínu od 25. května do konce července 2018 bude v Náchodě provedena oprava povrchu...

Náchod má novou mobilní aplikaci

Náchod má novou mobilní aplikaci

Město Náchod díky svému členství ve Sdružení lázeňsk&yacut...

Podpora kraje je pro město důležitá

Podpora kraje je pro město důležitá

Na zahájení 21. ročníku studentského festivalu Náchodská P...

Doporučujeme

Vedení ON Náchod a.s. se sešlo s primáři, diskutovali současný stav i budoucnost nemocnice

doktori

Ve čtvrtek 22. února se vedení nemocnice spolu se zástupci Zdravotnického holdingu a Královéhradeckého kraje sešlo s primáři oddělení na pravidelné poradě primářského sboru. Úvod několikahodinového jednání byl věnován tradičně prezentaci ekonomického a personálního stavu této největší krajské nemocnice. Probírala se nastavená úsporná opatření, mzdová politika, investiční plány i potřeba většího zapojení zaměstnanců do dění v nemocnici. Společným cílem bylo mj. oboustranně si předat aktuální informace a nastavit pravidla další komunikace a sdílení informací uvnitř společnosti... celý článek

 

Poslední komentáře